ฝึกงาน toyota

โครงการนักศึกษาฝึกงาน ณ โรงงานบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย

Share ให้เพื่อน

ทางโรงงาน โตโยต้า เขามีนโยบาย สำหรับการรับสมัครนักศึกษาเข้าทำการฝึกงาน ภายในโรงงาน ด้วยน่ะครับ ดังนั้น นักศึกษาที่อยากจะเข้าไปฝึกงาน กับทางโตโยต้า ต้องติดตามข่าวคราวบ่อยๆครับ

หลักๆแล้ว ก็ต้องเข้าไปหาข่าวที่ เว็บไซต์ ของทาง toyota นั่นเองครับ http://www.toyota.co.th

ฝึกงาน toyota

ฝึกงาน toyota

เท่าที่ผ่านมาทางโตโยต้า จะมีกำหนดการรับสมัคร โดยให้ส่งอีเมล์ หรือ ทางจดหมายก็ได้ครับ เพื่อให้น้องๆที่อยู่ต่างจังหวัด สามารถส่งเอกสารได้เหมือนๆกับ ผู้ที่อยู่ในเขต กรุงเทพ ปริมณฑล นั่นเอง

1. กำหนดการคร่าวๆ

กำหนดการ: 09:00-09:30 ลงทะเบียน
09:30-10:15 แนะนำบริษัทฯ
10:15-10:30 พักทานอาหารว่าง
10:30-12:00 การปฏิบัติตัว กฎระเบียบและความปลอดภัย
12:00-13:00 พักกลางวัน
13:00-13:30 การทำรายงานและประเมินผล
13:30-15:30 กรอกใบสมัครและจัดส่งเอกสาร
15:30 เสร็จสิ้นการปฐมนิเทศ

2. เอกสารที่ต้องเตรียมมา
1. รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2. หนังสือส่งตัวจากคณะ(ถ้ามี)
3. สำเนาบัตรประชาชน ที่เซ็นสำเนาถูกต้อง 4 ชุด (สำหรับทำจ่ายเบี้ยเลี้ยง)
4. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ที่เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 3 ชุด (สำหรับทำจ่ายเบี้ยเลี้ยง)
5. โปรดเตรียมบัตรที่มีรูปและออกโดยราชการ สำหรับแลกบัตรเข้าพื้นที่ เช่น บัตรประชาชน ใบขับขี่ เป็นต้น (สำหรับผู้ที่จำเป็นต้องใช้บัตรประชาชนแลกบัตรเข้าพื้นที่ โปรดจำหมายเลขบัตรประชาชน เพื่อไว้กรอกข้อมูล)
6. โปรดกรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวในใบสมัครนักศึกษาฝึกงาน (ตามเอกสารแนบด้านล่าง)

3. ข้อควรปฏิบัติ
– โปรดแต่งกายด้วยชุดนิสิต หรือ นักศึกษา ให้เรียบร้อย และสวมรองเท้าหุ้มส้น
– โปรดหลีกเลี่ยงการนำรถยนต์ส่วนตัวมา เนื่องจากท่านอาจไม่ได้รับความสะดวกเรื่องที่จอดรถยนต์
– ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และป้ายสัญญาณต่างๆ ภายในบริษัทฯ รวมถึงใช้ความระมัดระวังในการเดิน หรือ ข้ามถนน เพื่อความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น
– ประพฤติตนสุภาพ อ่อนน้อม และให้ความเคารพสถานที่ โดยไม่สงเสียงดัง หรือ หยอกล้อกันจนเกินพอดี
– ต้องติดบัตร Visitor แสดงตนตลอดเวลาที่อยู่ในบริษัทฯ
– ห้ามนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้ามาในพื้นที่บริษัทฯ เช่น คอมพิวเตอร์ Notebook, กล้องถ่ายรูป, กล้องวิดีโอ และ ฯลฯ (ยกเว้น โทรศัพท์มือถือ ที่อนุญาตให้นำเข้ามาได้ ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะขอทำการติดสติ๊กเกอร์ที่กล้องมือถือของท่านบริเวณป้อมรปภ. หากท่า่นประส่งค์จะนำเข้ามา เพื่อเป็นการรักษาข้อมูลความลับของทางบริษัทฯ)
– ห้ามถ่ายภาพ วิดีโอ หรือ เข้าไปยังพื้นที่อื่น นอกเหนือจากบริเวณอาคารสำนักงานใหญ่ 1

ป้ายกำกับ:

ใส่ความเห็น